Hulp bij afvallen in Moerdijk

Er zijn diverse soorten professionele hulp bij afvallen in Moerdijk. Veel mensen worstelen met hun gewicht. De één stoort zich cosmetisch aan een 'kilootje te veel', een tweede wil zich laten begeleiden bij het aanpassen van zijn/haar leefstijl en een ander heeft fysieke en/of gezondheidsklachten door overgewicht. In Nederland zijn er in totaal wel 3079 praktijken waar je terecht kunt voor professionele hulp hierbij. Wil jij afvallen in Moerdijk? Er zijn 77 praktijken in jouw directe omgeving.

Voor iedereen is er professionele hulp beschikbaar. Deze pagina biedt een compleet overzicht van alle informatie, professionals en methodes in Moerdijk voor alle mensen die zeggen: ik wil afvallen!

Aantal bezoekers die een praktijk hebben gekozen in Moerdijk
405
Aantal praktijken binnen 15 km van Moerdijk
77

Vind een praktijk bij jou in de buurt

Moerdijk

Afvallen met medicatie Moerdijk

Hulpbijafvallen.nl is een platform voor consumenten die op zoek zijn naar professionele gewichtsbegeleiding. 0 praktijken in de omgeving van Moerdijk bieden begeleiding bij afvallen met medicatie. Lees de informatie, vergelijk praktijken en neem contact op met een praktijk naar keuze als je je wilt laten begeleiden bij afvallen.

Medicatie om af te vallen is alleen op recept van een arts verkrijgbaar. Op Hulpbijafvallen staan alle praktijken en klinieken in Moerdijk waar je een arts kunt consulteren. Er zijn in de omgeving van Moerdijk 0 praktijken die dit doen.

Overgewicht

Meer dan 50% van de 18-plussers in Nederland heeft overgewicht. Een groot deel daarvan wenst iets af te vallen. Sommige mensen storen zich cosmetisch aan hun gewicht, anderen merken fysieke ongemakken. 

Uit onderzoeken blijkt dat een groot deel van de patiënten die medicatie gebruikte gewicht verloor. Deze patiënten ervaren 'minder honger en meer verzadiging'. Let op. Dat geldt niet voor iedereen. Lees de bijsluiter en luister naar het advies van de arts.

Vergoeding van medicatie om af te vallen is bedoeld voor mensen met zware obesitas waarbij er altijd tenminste al één jaar een GLI programma gevolgd moet worden en dit ook moet worden afgemaakt. Ook mensen die niet aan zo'n programma mee doen zijn geïnteresseerd in dit soort medicijnen.  

Medicijn afvallen

Medicijnen op basis van liraglutide en naltrexon/bupropion zijn door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) goedgekeurd. Het EMA schrijft over de voordelen van liraglutide

Liraglutide bleek werkzaam te zijn bij het verminderen van het lichaamsgewicht in 5 hoofdonderzoeken met meer dan 5 800 patiënten met obesitas of overgewicht die tot 56 weken duurden, waarin Liraglutide werd vergeleken met placebo (een schijnbehandeling). De patiënten in de onderzoeken kregen het geneesmiddel als onderdeel van een programma voor gewichtsverlies, met counseling en advies over dieet en lichaamsbeweging.

Als we kijken naar de resultaten van de 5 onderzoeken samen, leidde Liraglutide bij een dagelijkse dosis van 3 mg tot een afname van het lichaamsgewicht met 7,5%, vergeleken met een afname van 2,3% bij patiënten die placebo gebruikten.

Note: lees de volledige EMA publicatie om tot een gewogen oordeel te komen.

Het EMA schrijft over de voordelen van naltrexon/bupropion:

De effecten van Mysimba op het verminderen van het lichaamsgewicht zijn aangetoond in 4 hoofdonderzoeken onder ongeveer 4 500 patiënten met obesitas of overgewicht, waarin Mysimba werd vergeleken met placebo (een schijnbehandeling). De patiënten in de onderzoeken kregen het geneesmiddel als onderdeel van een programma voor gewichtsverlies, met counseling en advies over dieet en lichaamsbeweging.

In drie van de onderzoeken bedroeg het gemiddelde gewichtsverlies bij met Mysimba behandelde patiënten ongeveer 3,7 tot 5,7%, vergeleken met 1,3 tot 1,9% bij placebo.

Note: lees de volledige EMA publicatie om tot een gewogen oordeel te komen.

Vind een praktijk bij jou in de buurt

Vergoeding voor afvallen in 2024

De vergoeding voor hulp bij afvallen veranderd in 2024. De belangrijkste wijzigingen door de zorgverzekeraars voor vergoeding voor afvallen in 2024 zijn voor de diëtist, afvallen met behulp van medicatie en vergoeding voor GLI.

Diëtist vergoeding 2024

Een diëtist is direct toegankelijk, er is geen verwijzing nodig door een (huis-) arts. Iedereen heeft per kalenderjaar recht op 3 uur dieetadvisering van een diëtist. Let op dat je een diëtist kiest die een contract heeft met jouw zorgverzekeraar, anders is het mogelijk dat de vergoeding lager is. Voor deze vergoeding geldt het eigen risico.

Afvallen medicijnen vergoeding 2024

Vergoeding voor medicatie om af te vallen wordt in 2024 vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor vergoeding van de medicatie gelden voorwaarden. Volwassenen moeten voldoen aan:

 1. Al minstens een jaar hebben deelgenomen aan een erkend GLI-programma.

 2. een extreem verhoogd gezondheidsrisico hebben dat samenhangt met hun gewicht. Dit zijn mensen met een BMI van 35 en hoger die een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose hebben, en mensen met een BMI van hoger dan 40.

 3. geen diabetes mellitus (suikerziekte) type 2 hebben.

 4. (nog) niet in aanmerking komen voor operaties zoals een maagverkleining.

GLI vergoeding 2024

Kinderen met overgewicht en obesitas ontvangen zorg van meerdere zorgverleners. De ketenaanpak van zorg en ondersteuning voor deze groep kinderen wordt vanaf 2024 structureel bekostigd. Hiermee kan de begeleiding van kinderen voor het bereiken en behouden van een gezonde leefstijl gedeclareerd worden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt prestaties en maximumtarieven vast voor GLI. Volwassenen komen onder voorwaarden in aanmerking voor vergoeding. Check de exacte vergoeding bij jouw zorgverzekering.

Bij welke klinieken in Moerdijk kun je terecht voor afvallen met medicatie?

Hulpbijafvallen.nl heeft alle praktijken en klinieken in Moerdijk in kaart gebracht waar je terechtkunt voor begeleide gewichtsbeheersing, eventueel met behulp van voorgeschreven medicatie. Het zijn er 0. Vind een kliniek in de buurt waar je terecht kunt voor medische consultatie.

Vergoeding voor medicatie om af te vallen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2022 vastgesteld dat obesitas als chronische ziekte moet worden erkend. Daarna heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het advies van Zorginstituut Nederland overgenomen en wordt sinds 1 april 2022 medicatie om af te vallen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor vergoeding van de medicatie gelden voorwaarden. 

In Nederland komen medicijnen op basis van liraglutide en naltrexon/bupropion dus in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Omdat er strenge voorwaarden gelden komt maar een kleine groep patiënten in aanmerking voor vergoeding. Zo moet er ten minste al een jaarlang een GLI programma gevolgd worden.

Wat is een gezond gewicht?

Ruim 50% van de volwassen Nederlanders heeft overgewicht. Een groot deel van die groep zou graag een gezond gewicht willen hebben. Sommige mensen storen zich alleen cosmetisch aan een paar kilo te veel, anderen aan fysieke of medische klachten die (gaan) ontstaan. 

Klachten die ontstaan hebben verschillende gradaties. Het sluipt er langzaam in. In het begin krijg je die ene broek minder makkelijk dicht, ga je net iets minder makkelijk de trap op of maak je je veters minder makkelijk vast. Wanneer het overgewicht toeneemt, neemt ook het risico op zwaardere medische klachten toe. Hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, suikerziekte, immobiliteit en slaapstoornissen liggen op de loer.

Gewichtsbeheersing reviews in Moerdijk

Bekijk reviews van cliënten van alle praktijken in Moerdijk. Het is belangrijk om ervaringen van andere mensen te lezen. Het is wel raadzaam om je te realiseren dat iedereen een andere uitgangspositie én een andere verwachting heeft van de gewichtsbegeleiding. Lees de reviews van gewichtsbegeleiding in Moerdijk

Hier de reviews van 5 random praktijken hoger dan 4 sterren

GLI Moerdijk

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) bestaat uit diverse programma's die moeten zorgen voor een structurele leefstijlverandering op lange termijn. 

Met een BMI vanaf 30 kom je in aanmerking voor de GLI. Mensen met een BMI van 25 die ook een verhoogd risico hebben op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen (hart- en vaatziekten, diabetes type 2) komen ook in aanmerking.

Vanaf een BMI van 35 kom je na het volgen van een GLI programma voor tenminste 1 jaar in aanmerking voor vergoeding van medicatie om af te vallen. Er zijn twee soorten medicatie goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland. Medicatie zorgt ervoor dat je een verzadigd gevoel hebt en minder honger ervaart.

Wat is Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)?

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) helpt mensen met overgewicht meer te bewegen en gezond te eten. Mensen die in aanmerking komen, krijgen dit een keer in hun leven vergoed van hun zorgverzekeraar. De gecombineerde leefstijlinterventie moet zorgen voor een structurele verandering in gedrag.*

*Bron: RIVM website Gecombineerde Leefstijlinterventie

In de omgeving van Moerdijk kun je terecht voor diverse GLI programma's:

 • CooL

 • de BeweegKuur

 • Keer Diabetes2 Om

 • Keer Diabetes2 Om-GLI-Online

 • Samen Sportief in Beweging

 • SLIMMER

 • X-Fittt GLI

GLI aanbieders in Moerdijk

Ook in de omgeving van Moerdijk zijn veel GLI aanbieders. GLI-aanbieders zijn bijvoorbeeld fysiotherapeuten, leefstijlcoaches, diëtisten of oefentherapeuten die zich hebben geregistreerd en aan de voorwaarden van het RIVM voldoen. Er zijn in Moerdijk 18.

GLI programma en afvallen met medicatie

Sinds 2022 zijn er twee medicijnen beschikbaar tegen overgewicht. Deze medicatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering als wordt voldaan aan de voorwaarden die Zorginstituut Nederland stelt. Je komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de basiszorgverzekering wanneer je onder andere een BMI hebt van 35 of hoger en tenminste één jaar deelneemt aan een GLI programma.

Voor mensen met een BMI tussen de 35 en 40 geldt verder nog dat er sprake moet zijn van één van de drie bijkomende ziektes: Hart- en vaatziekten, artrose of slaapapneu om voor vergoeding van de medicatie in aanmerking te komen.

Zelf betalen voor de medicatie om af te vallen kan altijd, lees daarvoor hier verder.

Vind een praktijk bij jou in de buurt

Wat is een leefstijlcoach?

Een leefstijlcoach is een relatief nieuw begrip. Deze coach kijkt breed naar jouw leefstijl en 'coacht' jou naar een gezond voeding- en beweegpatroon voor de rest van je leven. Een leefstijlcoach geeft een advies dat past in jouw leven. Naast voeding en beweging zijn slapen, stress, ontspanning en zingeving elementen waar een leefstijlcoach naar kijkt. Een leefstijlcoach is een HBO of WO opgeleide specialist die zich daarna heeft verdiept in leefstijlcoaching. 

De GLI programma's worden onder voorwaarden vergoed en worden aangeboden door aanbieders die bij het RIVM zijn geregistreerd. De GLI programma's worden aangeboden door geregistreerde fysiotherapeuten, leefstijlcoaches, oefentherapeuten en diëtisten. Zij mogen met deelnemers aan de slag na verwijzing door de huisarts.

Bekijk alle GLI aanbieders in de buurt

Er zijn in Nederland vier erkende Gecombineerde Leefstijl Interventies: Samen Sportief in Beweging(SSiB), de BeweegKuur, SLIMMER en CooL (Coaching op Leefstijl). Deze vier interventies worden vergoed vanuit de basisverzekering. 

Leefstijlcoach vergoeding

Vergoeding voor het volgen van een GLI programma door een leefstijlcoach komt uit de basisverzekering. Je moet minstens 18 jaar zijn en een matig verhoogd gewicht gerelateerd risico (GGR) hebben:

 • BMI vanaf 30

 • BMI vanaf 25 en slaapapneu en/of artrose

 • BMI vanaf 25 en een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen of diabetes type 2

 • Er is een verwijzing nodig van de huisarts

Diëtist in Moerdijk

Een lichaam met een gezond gewicht is meestal de doelstelling. Een gezonde levensstijl is daarin cruciaal. Diëtisten in Moerdijk begeleiden jou met een gezond voedingspatroon. Een diëtist is opgeleid om jou te begeleiden met afvallen wanneer je gezond bent en wanneer je medische klachten hebt. 

Voeding en diëtetiek

Wanneer je een gezond gewicht nastreeft kom je al gauw bij voeding en diëtetiek. Diëtetiek gaat over de toepassing van gezonde voeding in de gezondheidszorg. Gezonde voeding helpt het lichaam aan te sterk of te herstellen van een trauma, ziekte of behandeling. Ook in de omgeving van Moerdijk zijn specialisten opgeleid in dietetiek en voeding. 

Is er in Moerdijk een orthomoleculair dietist

Een orthomoleculair diëtist in Moerdijk adviseert over voeding in relatie tot gezondheid. Het is een persoonlijk advies over hoe jij je gezondheid kan verbeteren door goed te eten. Vaak gaat het over onbewerkte, natuurlijke voeding. Soms worden er voedingssupplementen geadviseerd.

Het advies van de diëtist is afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Vind orthomoleculaire diëtisten in Moerdijk via Hulpbijafvallen.nl

Diëtistenpraktijk Moerdijk

In Nederland is er de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Een deel van de 5000 praktijken die er op het gebied van voeding en diëten zijn is daarbij aangesloten. Via hulpbijafvallen.nl kun je gemakkelijk zien welke praktijken er in Moerdijk zijn. Je ziet er ook gewichtsconsulenten en orthomoleculair diëtisten bij staan. Ook kun je ze met elkaar vergelijken

Vind een praktijk bij jou in de buurt

Diëtist in de buurt van Moerdijk

Dietisten in Moerdijk zijn gespecialiseerd in voeding, leefstijl en diëtetiek. Voeding is een belangrijk element in de gezondheid van de mens. Wanneer je een levensstijl hebt waarin je gezond beweegt en gezonde voeding tot je neemt, dan heb je meer weerstand tegen virussen en ziekten. Wanneer je moeite hebt tot een gezond voedings- en beweegpatroon te komen, kan een diëtist in Moerdijk je daarbij helpen. Vul je locatie in en vergelijk alle praktijken in jouw buurt.

Kosten diëtist in Moerdijk

De prijs van een eerste intake bij een diëtist is gemiddeld € 60,-. De intake duurt een uur. Een vervolgafspraak kost gemiddeld € 18,- per kwartier. Dit zijn de gemiddelde tarieven in Nederland.

Vergoeding diëtist 2023

Wordt een diëtist vergoed door de zorgverzekering in 2023? Het consulteren van een diëtist wordt gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. De eerste drie behandeluren per kalenderjaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Mensen kunnen zonder verwijzing van een arts een diëtist consulteren. Dit noemt men: Directe Toelating Dieetadvisering (DTD). Check altijd even de voorwaarden bij je eigen zorgverzekeraar. Zo kan het zijn dat het wel afgaat van je eigen risico. Ben je ook nog aanvullend verzekerd voor dieetadvies? Dan kun je misschien meer vergoed krijgen. Ga het na bij je zorgverzekeraar.

Méér dan diëten

Lichaam en geest zijn één. De oorzaak van veel zowel lichamelijke als geestelijke klachten ligt vaker bij voeding dan menigeen denkt. Voeding is de brandstof van je lichaam. Diëtisten in Moerdijk kijken verder dan gezonde voeding. Eet- en leefpatroon adviezen gaan vaak hand in hand. Niet zelden kan medicatie daardoor worden voorkomen of in overleg met de arts worden afgebouwd. Een goede diëtistenpraktijk streeft blijvende verandering in jouw eet- en leefgedrag na. Het gaat erom dat je je bewust wordt van de keuzes die je maakt.

Lees verder:
Hulp met afvallen

Gewichtsconsulent in Moerdijk

Hulpbijafvallen.nl is een platform voor consumenten die op zoek zijn naar professionele gewichtsbegeleiding. In de omgeving van Moerdijk zijn 77ForWeightConsultantOption praktijken van gewichtsconsulenten gevestigd.

Een gewichtsconsulent begeleidt mensen met gewichtsproblemen met een BMI tussen de 18 en 30. Het doel is om mensen te begeleiden naar een gewicht dat beter bij het lichaam en de eigen wensen past. Op hulpbijafvallen.nl staan alle gewichtsconsulenten in de buurt gepresenteerd. In de afgelopen periode is er 405ForWeightConsultantOption contact opgenomen met één van de gewichtsconsulentenpraktijken in de omgeving.

Voedingsconsulent of voedingsdeskundige

Voedingsconsulent en voedingsdeskundige zijn geen beschermde titels, iedereen mag zich zo noemen. Daardoor kan de achtergrond van de consulent en de kwaliteit van de begeleiding per praktijk verschillen. Het is daarom belangrijk om de informatie en reputatie van de praktijken goed te bekijken, zodat je de juiste praktijk bij jou in de buurt kiest voor gewichtsbegeleiding.

Bariatrische chirurgie in Moerdijk

Hulpbijafvallen.nl is een platform voor consumenten die op zoek zijn naar professionals. In de omgeving van Moerdijk zijn 77 (medische) praktijken gevestigd waar je terechtkunt voor professionele gewichtsbegeleiding. Iedere praktijk heeft zijn eigen expertise. Er zijn in Moerdijk 0 medische praktijken gevestigd waar je terecht kunt voor bariatrische chirurgie.

Voorbeelden van bariatrische chirurgie zijn:

 • Gastric sleeve

 • Gastric by-pass

 • Maagband

Wat is bariatrische chirurgie?

Bariatrie is een woord dat zijn oorsprong heeft in het Grieks. 'Bar' betekent gewicht, en 'iatrie' betekent behandeling. Met bariatrische chirurgie wordt met behulp van chirurgie geprobeerd om gewichtsafname te bereiken.

Niet in iedere stad in Nederland kun je terecht voor bariatrische chirurgie. In totaal zijn er in Nederland 0 gespecialiseerde centra waar je terecht kunt voor bariatrische chirurgie.

Veelgestelde vragen in Moerdijk

Wie kan mij helpen met afvallen in Moerdijk?

In Moerdijk zijn er 77 praktijken die kunnen helpen bij het afvallen

Kan een diëtist in Moerdijk helpen met afvallen?

Ja, er zijn in Moerdijk 13 diëtistenpraktijken die kunnen helpen met afvallen

Zijn er aanbieders van GLI in Moerdijk?

Je kunt bij 18 GLI praktijken terecht in Moerdijk

Waar kan ik afvallen met hulp van medicijnen in Moerdijk?

Er zijn in Moerdijk 0 praktijken die helpen bij afvallen met medicijnen

Welk dieet is het beste om snel af te vallen?

Een koolhydraatarm dieet is effectief om snel af te vallen. Het blijkt dat je sneller afvalt door minder koolhydraten te eten dan door het eten van minder vetten. Toch is te snel afvallen niet altijd goed. Steeds meer mensen kiezen voor afvallen met medicatie. Dit kun je tijdelijk doen, maar ook structureel. Uiteindelijk is het wel raadzaam om je levensstijl aan te passen, anders val je van de regen in de drup.