Hulp bij afvallen in Ferwerderadiel

In Ferwerderadiel zijn er veel professionals die kunnen helpen met afvallen. Gaat het om een paar kilootjes die je er nog af wilt hebben voor de vakantie of gaat het om ernstiger overgewicht? Wil jij afvallen in Ferwerderadiel? Er zijn 148 praktijken in jouw directe omgeving!

Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over hulp bij afvallen. Deze pagina is er voor iedereen in Ferwerderadiel die zegt: ik wil afvallen!

Aantal bezoekers die een praktijk hebben gekozen in Ferwerderadiel
808
Aantal praktijken binnen 15 km van Ferwerderadiel
148

Vind een praktijk bij jou in de buurt

Ferwerderadiel

Afvallen met medicatie Ferwerderadiel

Hulpbijafvallen.nl is een platform voor consumenten die op zoek zijn naar professionele gewichtsbegeleiding. Er zijn 6 praktijken in de omgeving van Ferwerderadiel die begeleiding bieden bij afvallen met medicatie. Lees de informatie, vergelijk praktijken in Ferwerderadiel en neem contact op met een praktijk naar keuze.

Medicatie om af te vallen is alleen op recept van een arts verkrijgbaar. Op Hulpbijafvallen staan alle praktijken en klinieken in Ferwerderadiel waar je een arts kunt consulteren. Er zijn in de omgeving van Ferwerderadiel 6 praktijken. Hieronder lees je wat de voorwaarden zijn en waar je terechtkunt voor afvallen met medicatie.

Overgewicht

Meer dan de helft van alle volwassenen (vanaf 18 jaar) in Nederland heeft overgewicht. Een groot deel daarvan wil gewicht kwijtraken. Soms vanuit cosmetisch oogpunt, soms ook door gezondheidsredenen of fysieke ongemakken.  

Uit een aantal onderzoeken blijkt dat medicijnen om af te vallen voor een groot deel van de patiënten werkt. Zij ervaren 'minder honger en meer verzadiging'. Let op: dat geldt niet voor iedereen. Raadpleeg altijd een arts en lees de bijsluiter van het medicijn.

Vergoeding van de medicatie om af te vallen is bedoeld is voor mensen met zware obesitas (overgewicht) waarbij er onder andere tenminste al een jaarlang een GLI programma gevolgd moet worden. Anderen, die niet aan zo'n programma meedoen, zijn soms geïnteresseerd om ook medicijnen te gebruiken om af te vallen.

Medicijn afvallen

Medicijnen op basis van liraglutide en naltrexon/bupropion zijn door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) goedgekeurd. Het EMA schrijft over de voordelen van liraglutide

Liraglutide bleek werkzaam te zijn bij het verminderen van het lichaamsgewicht in 5 hoofdonderzoeken met meer dan 5 800 patiënten met obesitas of overgewicht die tot 56 weken duurden, waarin Liraglutide werd vergeleken met placebo (een schijnbehandeling). De patiënten in de onderzoeken kregen het geneesmiddel als onderdeel van een programma voor gewichtsverlies, met counseling en advies over dieet en lichaamsbeweging.

Als we kijken naar de resultaten van de 5 onderzoeken samen, leidde Liraglutide bij een dagelijkse dosis van 3 mg tot een afname van het lichaamsgewicht met 7,5%, vergeleken met een afname van 2,3% bij patiënten die placebo gebruikten.

Note: lees de volledige EMA publicatie om tot een gewogen oordeel te komen.

Het EMA schrijft over de voordelen van naltrexon/bupropion:

De effecten van Mysimba op het verminderen van het lichaamsgewicht zijn aangetoond in 4 hoofdonderzoeken onder ongeveer 4 500 patiënten met obesitas of overgewicht, waarin Mysimba werd vergeleken met placebo (een schijnbehandeling). De patiënten in de onderzoeken kregen het geneesmiddel als onderdeel van een programma voor gewichtsverlies, met counseling en advies over dieet en lichaamsbeweging.

In drie van de onderzoeken bedroeg het gemiddelde gewichtsverlies bij met Mysimba behandelde patiënten ongeveer 3,7 tot 5,7%, vergeleken met 1,3 tot 1,9% bij placebo.

Note: lees de volledige EMA publicatie om tot een gewogen oordeel te komen.

Vind een praktijk bij jou in de buurt

Vergoeding afvallen 2024

De zorgverzekering past de vergoeding voor hulp bij afvallen aan voor 2024. Onderstaand staan de wijzigingen voor vergoeding voor afvallen in 2024.

Vergoeding Diëtist 2024

Er is geen verwijzing nodig voor een diëtist. Per kalenderjaar heb je recht op 3 uur dieetadvies van een diëtist. Kies een diëtist die een contract heeft met de zorgverzekering, anders is de vergoeding mogelijk lager. Het eigen risico is van toepassing.

Vergoeding voor afvallen met medicatie in 2024

Medicatie om af te vallen wordt in 2024 vergoed uit het basispakket. Voor vergoeding van de medicatie om af te vallen gelden voorwaarden:

 1. Geen diabetes mellitus (suikerziekte) type 2 hebben.

 2. Al minstens een jaar hebben deelgenomen aan een erkend GLI-programma.

 3. Een extreem verhoogd gezondheidsrisico hebben dat samenhangt met hun gewicht. Dit zijn mensen met een BMI van 35 en hoger die een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose hebben, en mensen met een BMI van hoger dan 40.

 4. (nog) niet in aanmerking komen voor operaties zoals een maagverkleining.

Vergoeding voor GLI in 2024

Ook voor deelname aan een GLI-programma gelden in 2024 andere voorwaarden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt prestaties en maximumtarieven vast voor GLI. Volwassenen komen onder voorwaarden in aanmerking voor vergoeding. Check de exacte vergoeding bij jouw zorgverzekering.

Kinderen met overgewicht en obesitas ontvangen zorg van meerdere zorgverleners. De ketenaanpak van zorg en ondersteuning voor deze groep kinderen wordt vanaf 2024 structureel bekostigd. Hiermee kan de begeleiding van kinderen voor het bereiken en behouden van een gezonde leefstijl gedeclareerd worden.

Bij welke klinieken in Ferwerderadiel kun je terecht voor afvallen met medicatie?

Hulpbijafvallen.nl heeft alle praktijken en klinieken in Ferwerderadiel in kaart gebracht waar je terecht kunt voor begeleiding bij gewichtsbeheersing, eventueel met behulp van voorgeschreven medicatie. Vind een kliniek in de buurt waar je terechtkunt voor medisch advies. Er zijn bij jou in de buurt 6.

Vergoeding van medicijnen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2022 vastgesteld dat obesitas een chronische ziekte is. Sinds 1 april 2022 wordt medicatie om af te vallen vergoed uit de basisverzekering. Voor vergoeding van de medicatie gelden voorwaarden. 

In Nederland komen deze medicijnen, op basis van liraglutide en naltrexon/bupropion, in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Er gelden strenge voorwaarden. Zo moet er ten minste al een jaarlang een GLI programma gevolgd worden.

Wat is een gezond gewicht?

Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders heeft overgewicht. Een groot deel daarvan zou graag een gezond gewicht willen hebben, zeker als er door het overgewicht fysieke en/of medische klachten ontstaan. Maar ook uit cosmetisch oogpunt willen mensen soms afvallen.  

Overgewicht ontstaat vaak langzaam en sluipend. Het begint met wat knellende kleding en wat meer buiten adem zijn als je je even inspant, totdat je merkt dat het moeilijk is om je eigen veters te strikken en je lichamelijke klachten krijgt. Als jouw overgewicht toeneemt, wordt het risico op zwaardere medische klachten ook groter: denk aan hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, suikerziekte, immobiliteit en slaapstoornissen.

Gewichtsbeheersing reviews in Ferwerderadiel

Bekijk reviews van mensen die al gebruikmaakten van de praktijken in Ferwerderadiel. Bedenk altijd dat meningen individueel zijn. Lees de reviews van gewichtsbegeleiding in Ferwerderadiel

Hier de reviews van 5 random praktijken hoger dan 4 sterren

GLI Ferwerderadiel

Heb je al gehoord over de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)? Dit bestaat uit diverse programma's die zorgen voor een structurele leefstijlverandering op lange termijn. Met een BMI vanaf 30 kom je in aanmerking voor de GLI. Mensen met een BMI van 25 die ook een verhoogd risico hebben op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen (hart- en vaatziekten, diabetes type 2) komen ook in aanmerking. Je krijgt het programma, dat wordt gegeven door een leefstijlcoach, dan vergoed door je zorgverzekeraar. Je kunt het maar een keer in je leven vergoed krijgen.

Vanaf een BMI van 35 kom je na het volgen van een GLI programma ook tenminste 1 jaar in aanmerking voor vergoeding van medicatie om verder af te vallen. Het Zorginstituut Nederland heeft twee soorten medicijnen goedgekeurd. Deze zorgen ervoor dat je een minder honger hebt en sneller een verzadigd gevoel krijgt.

Wat is Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)?

Meer bewegen en gezond eten. Dat is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in een notendop. Mensen met een BMI hoger dan 25, krijgen dit vergoed door hun zorgverzekeraar. De gecombineerde leefstijlinterventie moet zorgen voor een structurele verandering in gedrag.*

*Bron: RIVM website Gecombineerde Leefstijlinterventie

In de omgeving van Ferwerderadiel kun je terecht voor diverse GLI programma's:

 • CooL

 • de BeweegKuur

 • Samen Sportief in Beweging

GLI aanbieders in Ferwerderadiel

GLI-aanbieders zijn bijvoorbeeld fysiotherapeuten, leefstijlcoaches, diëtisten of oefentherapeuten die zich hebben geregistreerd en aan de voorwaarden van het RIVM voldoen. Er zijn in Ferwerderadiel 54.

GLI programma en afvallen met medicatie

Er zijn twee medicijnen beschikbaar tegen overgewicht. Je kunt deze vergoed krijgen uit de basisverzekering, als je voldoet aan een aantal voorwaarden van het Zorginstituut Nederland stelt. Zo moet je BMI 35 of hoger zijn en moet je tenminste één jaar deelnemen aan een GLI traject. Voor mensen met een BMI tussen de 35 en 40 geldt verder nog dat er ook sprake moet zijn van artrose, hart- en vaatziekten of slaapapneu.

Zelf betalen voor de medicatie om af te vallen kan altijd, lees daarvoor hier verder.

Vind een praktijk bij jou in de buurt

Wat is een leefstijlcoach?

Een leefstijlcoach is een relatief nieuw beroep. De naam zegt het eigenlijk al. Deze coach kijkt naar jouw leefstijl en begeleidt jou naar een nieuw, gezond voedings- en beweegpatroon. Hierbij wordt ook gekeken naar voldoende slaap, ontspanning en zingeving.

GLI-trajecten worden vergoed uit de basisverzekering als je gaat naar een aanbieder die voldoet aan de voorwaarden van het RIVM. Je hebt een verwijzing van de huisarts nodig om bij een aanbieder te starten en moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Bekijk alle GLI aanbieders in de buurt

Er zijn in Nederland vier erkende Gecombineerde Leefstijl Interventies: Samen Sportief in Beweging(SSiB), de BeweegKuur, SLIMMER en CooL (Coaching op Leefstijl). Deze vier worden vergoed vanuit de basisverzekering, als u wordt verwezen door de huisarts. 

Leefstijlcoach vergoeding

Vergoeding voor het volgen van een GLI programma door een leefstijlcoach komt uit de basisverzekering. Er zijn voorwaarden en je moet door de huisarts worden verwezen. Je moet minstens 18 jaar oud zijn en een matig verhoogd gewicht gerelateerd risico (GGR) hebben zoals:

 • BMI vanaf 30

 • BMI tussen 25 en 30 met slaapapneu en/of artrose

 • BMI tussen 25 en 30 met een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen of diabetes type 2

Diëtist in Ferwerderadiel

Een gezond gewicht is belangrijk. Een gezonde levensstijl is het begin. Een diëtist in Ferwerderadiel kan je daarbij begeleiden. Deze specialist is opgeleid om je te begeleiden naar een gezond gewicht. Een diëtist kan zowel gezonde mensen als mensen met medische klachten begeleiden.

Voeding en diëtetiek

Wil jij een gezond gewicht? Dan is voeding en diëtetiek waar je mee te maken krijgt. In de gezondheidszorg praten we over diëtetiek als we het over gezonde voeding hebben. Voeding die gezond is helpt je je lichaam sterk te maken. Ook helpt gezond eten bij herstellen van ziekte, of een operatie. In de omgeving van Ferwerderadiel zijn meerdere diëtisten en voedingsspecialisten te vinden.

Is er in Ferwerderadiel een orthomoleculair dietist

Een orthomoleculair diëtist in Ferwerderadiel adviseert over voeding in relatie tot gezondheid. Het is een persoonlijk advies over hoe jij je gezondheid kan verbeteren door goed te eten. Vaak gaat het over onbewerkte, natuurlijke voeding. Soms worden er voedingssupplementen geadviseerd.

Het advies van de diëtist is afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Vind orthomoleculaire diëtisten in Ferwerderadiel via Hulpbijafvallen.nl

Diëtistenpraktijk Ferwerderadiel

In Nederland is er de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Een deel van de 5000 praktijken die er op het gebied van voeding en diëten zijn is daarbij aangesloten. Via hulpbijafvallen.nl kun je gemakkelijk zien welke praktijken er in Ferwerderadiel zijn. Je ziet er ook gewichtsconsulenten en orthomoleculair diëtisten bij staan. Ook kun je ze met elkaar vergelijken

Vind een praktijk bij jou in de buurt

Diëtist in de buurt van Ferwerderadiel

Als het gaat over gezondheid, speelt voeding een belangrijke rol. Heb je daarbij hulp nodig? Dan kun je terecht bij diëtisten in Ferwerderadiel. Zij zijn gespecialiseerd in voeding, leefstijl en diëtetiek. Als jij een levensstijl hebt waarin gezond eten en voldoende beweging centraal staan, word je minder snel ziek. Heb je moeite met gezond eten en bewegen? Dan kan een diëtist in Ferwerderadiel je helpen. Vul je locatie in en vergelijk gemakkelijk alle praktijken in de buurt.

Kosten diëtist in Ferwerderadiel

De prijs van een eerste intake bij een diëtist is gemiddeld € 60,00. Een intake duurt een uur. Een vervolgafspraak kost gemiddeld € 18,00 per kwartier. Dit zijn de gemiddelde tarieven in Nederland.

Vergoeding diëtist 2023

Wordt een diëtist vergoed door de zorgverzekering in 2023? Ja. In 2023 krijg je de eerste drie behandeluren bij een diëtist vergoed vanuit de basisverzekering. Vaak gaat dit wel af van het eigen risico. Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts. Dit betekent dat je zelf een afspraak kunt maken. Kijk wel even of de diëtist die je op het oog hebt een contract heeft met je zorgverzekeraar. Check ook altijd even of jouw zorgverzekeraar extra voorwaarden stelt. Heb je ook een aanvullende verzekering? Kijk dan of je daaruit ook nog vergoeding krijgt voor dieetadvies. Kom je er niet uit? Bel dan de klantenservice van je zorgverzekeraar.

Méér dan diëten

Voeding heeft een grote invloed op je lichaam en je geest. Klachten van lichamelijke én geestelijke aard, liggen vaker aan voeding dan je zou denken. Diëtisten geven hierover advies. Ze kijken niet alleen naar wat je eet, maar ook naar hoe je beweegt en andere zaken die hieraan verwant zijn. Door een gezondere levensstijl kun je soms voorkomen dat je medicijnen moet gaan gebruiken. Ook kun je soms medicijnen die je al slikt afbouwen, door gezonder te leven. Dit doe je natuurlijk altijd in overleg met je huisarts. Een goede diëtist werkt eraan dat jij blijvend een verandering kunt aanbrengen in je eet- en leefpatroon. Vaak begint het bij bewustwording van de keuzes die je dagelijks maakt.

Lees verder:
Hulp met afvallen

Gewichtsconsulent in Ferwerderadiel

Hulpbijafvallen.nl is een platform voor mensen die begeleid willen worden bij het verliezen van gewicht. Afvallen kan op veel verschillende manieren. Daarover lees je hier meer. Welke methode bij je past, is afhankelijk van hoeveel gewicht je wilt verliezen.

Heb jij een BMI onder de 30? Dan kun je bij een gewichtsconsulent terecht. Die helpt jou naar een gewicht toe wat beter bij je lengte en je wensen past. Op hulpbijafvallen.nl staan alle gewichtsconsulenten bij jou in de buurt. In de omgeving van Ferwerderadiel zijn 148ForWeightConsultantOption gewichtsconsulent-praktijken gevestigd. In de afgelopen periode is er 808ForWeightConsultantOption contact opgenomen met één van deze gewichtsconsulenten door mensen bij jou uit de buurt.

Informeer je goed voordat je kiest

Let op: iedereen die dat wil mag zich voedingsconsulent of voedingsdeskundige noemen. Dit zijn geen beschermde titels waar voorwaarden aan zijn verbonden. De kwaliteit van de begeleiding varieert daardoor. Informeer jezelf goed voordat je een praktijk kiest. Kijk bijvoorbeeld naar reviews of informeer bij je huisarts naar goede consulenten.

Bariatrische chirurgie in Ferwerderadiel

Hulpbijafvallen.nl is een platform voor consumenten die op zoek zijn naar professionals op het gebied van afvallen. In de omgeving van Ferwerderadiel zijn 148 (medische) praktijken gevestigd waar je terechtkunt voor professionele gewichtsbegeleiding. Iedere praktijk heeft zijn eigen expertise. Er zijn in Ferwerderadiel 1 medische praktijken gevestigd waar je terechtkunt voor bariatrische chirurgie.

Voorbeelden van bariatrische chirurgie zijn:

 • Gastric sleeve

 • Gastric by-pass

 • Maagband

Wat is bariatrische chirurgie?

Met bariatrische chirurgie wordt met behulp van chirurgie geprobeerd om gewichtsafname te bereiken. Bariatrie is een woord dat zijn oorsprong heeft in het Grieks. 'Bar' betekent gewicht, en 'iatrie' betekent behandeling.

Niet in iedere stad in Nederland kun je terecht voor bariatrische chirurgie. In totaal zijn er in Nederland 1 gespecialiseerde centra waar je terecht kunt voor bariatrische chirurgie.

Veelgestelde vragen in Ferwerderadiel

Praktijk om af te vallen in Ferwerderadiel?

In Ferwerderadiel zijn er 148 praktijken die kunnen helpen bij het afvallen

Is er een diëtist in Ferwerderadiel die kan helpen met afvallen?

Er zijn 32 diëtistenpraktijken in Ferwerderadiel die jou kunnen helpen met afvallen

Is er een praktijk voor GLI in Ferwerderadiel?

In Ferwerderadiel kun je terecht bij 54 GLI praktijken

Is er begeleiding voor afvallen met medicatie in Ferwerderadiel?

Er zijn 6 praktijken in Ferwerderadiel die helpen bij afvallen met medicijnen

Met welk dieet kun je snel afvallen?

Het blijkt dat je sneller afvalt door minder koolhydraten te eten dan door het eten van minder vetten. Toch is te snel afvallen niet altijd goed. Steeds meer mensen kiezen voor afvallen met medicatie. Uiteindelijk is het wel raadzaam om je levensstijl aan te passen, anders val je van de regen in de drup. Dat kan onder begeleiding van een dietist, gewichtsconsulent of GLI-specialist. Bekijk welke praktijk bij jou in de buurt zijn gevestigd.